Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld om informatie te geven over hoe wij met jouw gegevens omgaan. Mijn Spoor Loopbaancoaching is een onderneming gericht op het positief coachen en (talentgericht)ontwikkelen van mensen ter bevordering van hun welbevinden en loopbaan. Mijn Spoor Loopbaancoaching, gevestigd aan Florijn 125, 1628 RP Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://mijnspoor.nl
Florijn 125, 1628 RP Hoorn
+31647370879

Miranda van Langen is de Functionaris Gegevensbescherming van Mijn Spoor Loopbaancoaching. Zij is te bereiken op miranda@mijnspoor.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn Spoor Loopbaancoaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt (via de website, email, telefoon, app, of tijdens een gesprek). Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Leeftijd
 • Coachvraag
 • Situatieschets
 • Opleidingsinformatie
 • Werkervaring
 • Werkgever
 • Gegevens uit tests en vragenlijsten
 • Bankgegevens
 • Handtekening (op overeenkomst(en))
 • Review, feedback

Met welk doel wij gegevens verwerken

Mijn Spoor Loopbaancoaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Afhandelen van jouw betaling
 • Voldoen aan de eisen die de Belastingdienst aan ons stelt
 • Verzenden van onze informatie of nieuwsbrief
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verbeteringen doorvoeren diensten Mijn Spoor Loopbaancoaching
 • Eventuele goederen en diensten bij je af te leveren

Gegevens bewaren

Mijn Spoor Loopbaancoaching bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realisteren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 365 dagen.
Mijn Spoor Loopbaancoaching is verplicht bepaalde gegevens 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Het gaat om facturen en betalingen met daarin de volgende persoonsgegevens: Bankrekeningnummer, Handtekening, Naam en Adres.

Gegevens delen met derden

Mijn Spoor Loopbaancoaching verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht voor ondersteunende diensten, sluiten wij een verwerkersovereenkomst.

Gegevens veilig houden

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Cookies

De website van Mijn Spoor Loopbaancoaching gebruikt uitsluitend cookies voor het technisch functioneren van de website. Er worden geen cookies geplaatst voor statistieken of voor tracking. De privacy van klanten wordt door Mijn Spoor Loopbaancoaching gerespecteerd volgens de AVG.

Eigen gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, of te verwijderen. Daarnaast heb je recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mijn Spoor Loopbaancoaching. Verder heb jij het recht om jouw persoonsgegevens over te dragen.
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Als je naar aanleiding van deze Privacyverklaring vragen of opmerkingen hebt, kun je contact opnemen via miranda@mijnspoor.nl.